EQ-WorkMATCHING metodu Doğal Kolektif Zekaya etkinleştirerek, sürdürülebilir ve etkili ekip çalışmasını mümkün kılar.EQ-WorkMATCHING Doğal Zeka aktivasyonu OKULLAR için:


Öğrenmek, araştırmak ve uygulamak, çocuklukta çok yaratıcı ve sihirli bir şekilde zorlanmadan gerçekleşen ve bilinçaltımızda Duygusal Zekamızı (EQ) geliştirdiğimiz doğal bir zekadır. Yaşamımız boyunca bize eşlik eder ve günlük kararlarımızda bilincimizi yönlendirir. Bu nedenle, tüm bilinçli öğrenme ve uygulama (IQ) çocuklukta tek başına ve ezbere yapılmamalı, zaman ve içerik açısından EQ yeterlilik alanlarıyla senkronize edilmelidir. Ayrıca okullara EQ-WorkMATCHING yöntemi için EQ-Bionics Workshop sunuyoruz. Tüm öğretim kadrosu kesinlikle memnun kalacaktır.


Anaokuları ve ilkokulları, çocukların EQ Yetkinliklerini hızla bir şekilde geliştirebilmeleri için optimal yerlerdir. Bu süre zarfında yaklaşık 200 trilyon beyin bağlantısı aktive edilir.
EQ Matching Testi ile sınıflardaki öğrencilerin EQ-yetkin-liklerini analiz etmenizde, Danışmanlarımız tarafından yardımcı oluyoruz.
EQ-Bionics Workshop ile sınıflardaki takımların EQ yetkinliklerine göre, kolektif EQ zekalarını harekete geçirebilmeleri için yardımcı oluyoruz.
EQ-WorkMATCHING Metodu ile, kolektif EQ zeka aracılığıyla SÜRDÜRÜLEBİLİR bir şekilde ekip içinde ders ve öğretim materyalinizi en uygun şekilde yönetebilirsiniz.
EQ-WorkMATCHING yöntemi ile proje ve atölye çalışmalarını, takım icindeki EQ-kolektif zekayı SÜRDÜRÜLEBİLİR bir şekilde geliştirebilirsiniz. Win-Win, herkes ve çevre için!


5-10 yaşındaki çocuklarda EQ yetkinlikleri oynayarak değil, bir takımda birlikte çalışırken gelişir. Bir örnek:


Stacks Image 2290Stacks Image 2292
Okullara EQ Bionics workshop'ları sunuyoruz.

Stacks Image 2805
Stacks Image 2798

Doğal Zeka ile ilgili çalışmamızın üç bilimsel temeli:

1.

Bilgi Tabanı

Bir Canlının biyolojik Resilyansını ve Benzersizliğini Doğal Zeka ile en iyi şekilde uygulayabilmesi için A ve B sistemlerinin optimum termoregülasyonu ile ilgilidir.

2.

Analiz

EQ-Matching, kişisel bir EQ Testi ile ekip üyelerinin "Kolektif Doğal Zeka" yetkinliklilerine erişimini, kullanımını ve daha da geliştirilmesini analiz eder.

3.

Uygulama

EQ-Bionics Workshops yardımıyla, doğanın evrimsel, biyolojik çözümlerini insan sistemlerine uygulamada bir ekibin kolektif zekasını harekete geçirir.

Bugünün organizasyonları, insan ve teknolojinin oldukça karmaşık melezleridir. Biyolojik sistemlerde, doğal zeka sürekli olarak mutasyon yoluyla geliştirilir. EQ WorkMATCHING metodu ile sürdürülebilir ekip başarısı için her bireyin EQ yetkinlikleri “Kolektif Zeka” olarak EQ-Bionics Workshop'larında kullanılabilir. Sonuç olarak, fikirler ve kavramlar ilk kez sadece Kartezyen mantıkta değil, nedensel zincirlerde gözlemlenir. Çünkü doğa doğrusal olmayan (non-linear) prensiplerle çalışır. Temel yönetim yeniliklerine yol açan ve yeni çözümlerin tetiklenmesi sağlayan sürdürülebilirlikle ilgili geleneksel düşüncelerin çok ötesine geçiyoruz.

Mr. CHAAVA (Founder; Science of Body Heat & Natural Intelligence)
EQ-WorkMATCHING Doğal Zeka aktivasyonu KURULUŞLAR için:


Yetişkinlikte, Doğal Zeka (EQ) nedeniyle kendimizi her gün dönüşüm (tansformasyon) içindeyiz. Başka bir deyişle; Bir alanda benzersizliğinize ulaşıp ulaşmadığınız ve bir yetenek ve "yıldız" olup olmadığınız, öncelikle EQ yeterlilik alanlarınıza bağlıdır. EQ-WorkMATCHING yöntemi, ekipteki kolektif zekayı harekete geçirir ve yalnızca şirket için değil, insanlar ve çevre için de benzersiz ve sürdürülebilir çözümler üretir. EQ-WorkMATCHING yönteminin hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilmesi nedeniyle şirketlere EQ-Bionics Workshop çalışmaları da sunuyoruz. Bir şirketin tüm alanlarında kullanılabilir.


Sonuçlar beklendiği gibi olmadığında kuruluşlar genellikle krize girer! "Çarpışma" tipi toplantılar ve suçlu arama yerine, EQ-WorkMATCHING Yöntemimizi öneriyoruz.
EQ eşleştirme danışmanımızla, bir çalışma grubu içindeki ekip üyelerini yetkinliklerine göre analiz etmek için bir EQ Eşleştirme testi ile size yardımcı oluyoruz.
EQ-Bionics workshop ile ekiplerin EQ yetkinliklerine dayalı kollektif zekalarını artırmalarına ve böylece daha etkin olmalarına yardımcı oluyoruz.
EQ-WorkMATCHING yöntemini kullanarak kolektif zeka ile süreçlerinizi ve ürünlerinizi sürdürülebilir olarak en uygun şekilde yönetmenizde yardımcı oluyoruz.
EQ-WorkMATCHING yöntemiyle, toplu zeka sayesinde tüm TEDARİK ZİNCİRİNİZ (Supply Chain) daha da sürdürülebilir hale gelir. Win-Win herkes ve çevre için!
Tüm biyolojik sistemler uzun süre hayatta kalabilmek için iletişim kurarak Doğal bir Zeka geliştirmiştir.


Stacks Image 2347
EQ WorkMATCHING yöntemi ile her ekibin “Kolektif Zekası” harekete geçirilerek en baştan sürdürülebilir çözümlere ulaşılır.


Stacks Image 2351Stacks Image 2353Stacks Image 2355Stacks Image 2357Stacks Image 2359Stacks Image 2362
Biyolojik ilkelerin insan sistemlerinin döngüsel ekonomisine uygulanması için, kuruluşlara EQ Bionics Workshop çalışmaları sunuyoruz! BÜTÜNÜ GÖR! Doğanın bir parçasıyız ve yeni bir dünya için yeni bir metoda ihtiyacımız var.

Stacks Image 2783
Stacks Image 2785
Biyolojik sistemler, kuruluşlar için de kullanılabilecek sayısız çözüm gelişmiştir. Ama Doğayı kopyalamayız, ancak ondan her gün bize daha iyi ve daha sürdürülebilir alanları gösterdiği yerde öğrenebiliriz. Bu nedenle EQ-Biyonik Workshop'ları sunuyoruz. Newton'un Üçüncü Yasası; Kuvvetlerin ikiliği!

Mr. CHAAVA (Founder; Science of Body Heat & Natural Intelligence)Stacks Image 2480
© 2024 CHAAVA.COM | All rights reserved.