Soğuk Eller ve Soğuk Ayaklar!
Küresel ısınmayla birlikte tüm canlıların doğal zekasının zayıfladığını, yani doğal bağışıklık Sistemi A & B'nin vücut ISI bozuklukları nedeniyle zayıfladığını keşfettik. Bu sendroma "SOĞUK ELLER VE SOĞUK AYAKLAR" diyoruz.

Mr. CHAAVA (Founder; Science of Body Heat & EQ Matching & EQ Bionics)
Dünyanın, tüm canlıların ısısını düzenleyen kendine ait bir Doğal Zeka sistemi vardır.


Yüzey suyu sıcaklığı güneş tarafından ısıtıldığında buharlaşma başlar. Bu, bulut oluşumu için negatif iyonların atmosfere salındığı anlamına gelir. Dünya yüzeyinde ve habitatında (Sistem A) ısınma bu ilk adımla başlar.
Bulutlardaki negatif ve pozitif iyonların yoğunlaşması yıldırım ve yağışa neden olur. Yani su damlacıkları hava hareketi nedeniyle daha büyük damlalar halinde birleşip yeterince ağırlaştığında yağmur olarak yeryüzüne geri düşerler.
Su, Alpler'den, tepelerden ve vadilerden geçerek denize geri döner. Suyun mineralizasyonu büyük ölçüde, Sistem A alanı içindeki dünyanın habitat yüzeyindeki sıcak ve soğuk sıcaklıkların yönlendirdiği bu optimal hıza bağlıdır.
Milyonlarca yıllık evrim boyunca Dünya, çoğu canlının kalıcı olarak 37°C'lik optimal vücut sıcaklığını koruyabilmesi için bir ısı yönetim sistemi geliştirmiştir. Bu, yalnızca gerektiği kadar güneş ışığının geçmesine izin veren bir atmosfer yarattı. Dünya yüzeyinin altında, yani, derin su ve toprakta soğukluk Sistem B, dolayısıyla Dünya'nın çekirdeği tarafından koordine edilir. Dolayısıyla Sistem A ve Sistem B paralel ve senkronize olarak çalışarak karada ve suda her türlü canlı için ideal sıcaklıkları sağlar.

Bu nedenle küresel ısınmanın Sistem A ve Sistem B üzerinde doğrudan etkisi vardır. Rahatsızlıklar yaratır ve tüm canlıların doğal bağışıklığını (Biyolojik*Resilyanz) ve Doğal Zekasını (EQ) zayıflatabilir.

*Resilyanz= Biolojik sistemlerin bozulmaya veya hasara direnerek ve hızlı bir şekilde kendilerini yeniliyerek tepki verme kapasitesidir. Yani kaos temelli dünya düzeninde, karşılıklı ISI farklılıklarına uyum sağlayabilmek.


Güçlü güneş radyasyonu okyanuslardaki girdapların daha da güçlenmesine neden olur. Bu, beş deniz bölgesindeki tüm plastik atıkların daha da hızlı yoğunlaştığı anlamına geliyor. Bu bölgeler çok büyük bir girdaba sahip oldukları için yaklaşık altı senede sahillerden çöp çekebilmektedirler. Plastik daha sonra mikropartiküllere dönüşüp sıvı karışımı olarak yüzmeye devam eder ve denizdeki su carpışmalarından havaya atılır ve yükselir.
Stacks Image 2203

Deniz canlıları mikroplastik sıvı karışımını besin olarak yerler. Denizdeki su carpışmalarından bunların havaya atılmasına ve insanların ve hayvanların bunları solumasına neden olur.
Stacks Image 2207
Deniz suyunun daha hızlı ısınması nedeniyle rüzgarlar tarafından daha fazla bulut, yağışın yüksek olduğu bölgelere taşınır. Havadaki dioksinler ve mikroplastik parçacıklar yağmur veya karla birlikte daha da hızlı denizlere taşınır.

Stacks Image 2218
Alplerde artık mikroplastik karı yağıyor!
Yakılmayan plastik atıklar nehirlere ve sahillere karışır. Plastikler ayrışıp yüzdükten sonra, mikroplastik sıvı karışımını olarak balıklar ve diğer hayvanlar tarafından yiyecek olarak tüketilir. Bu nedenle mikroplastikler giderek daha fazla insanların menülerinde yer alıyor!

Stacks Image 2225
Co2 emisyonları azalmak yerine sürekli artıyor. Plastik ve metal alaşımlarının üretimi için fosillerin, atıkların ve hammaddelerin yakılması sürekli artmaktadır. Her ülkede ekonominin yıllık büyümesi ekolojiden kopuktur. Ve bunun nasıl dengeleneceği konusunda da görünürde bir çözüm yoktur.

8 milyar nüfusumuzla şu anda dünyanın üç katı kadar kaynak kullanıyoruz! Maalesef geri dönüşü olmayan noktayı geçtik.

Ürettiğimiz, tükettiğimiz ve çöpe attığımız her şey dünya çapında kontrolsüz yakma tesislerinden geçiyor! Sonuç olarak, negatif iyonların oranı azaldıkça solunabilen yüksek toksik dioksinler ve ağır metaller nedeniyle atmosferdeki hava kalitesi sürekli düşmektedir! Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde her türlü hastalık artabiliyor.
Dünyanın Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'daki yağmur ormanları şu anda sistematik ve kapsamlı bir şekilde yok ediliyor. Arazinin tamamının kesilmesi, devasa büyükbaş hayvan çiftliklerinin genişletilmesi ve soya, mısır, şeker kamışı ve palmiye yağı ağaçlarından oluşan monokültürlerin büyük ölçekli ekimi için kullanılıyor.

İklim değişikliği nedeniyle, eğer uzun süre yağmur yağmazsa ve çok rüzgar olursa, daha fazla kuraklık yaşanacak! Demektir, Güneş olmasa bile orman toprağı kurur ve çoğu orman yangını da aslında bunun yüzünden başlar. Negatif iyonların azalması nedeniyle iç mekandaki kötü hava kalitesi artmaya devam ederse viral insanlarda enfeksiyonların artması ve doğal bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Böylece doğal bağışıklık zayıfladığında herhangi bir virüs insanlarda enfeksiyona neden olabilir
Kapalı yaşam ve çalışma alanlarında elektrikli cihazlar ve bilgisayarlar nedeniyle negatif iyonların oranı sürekli azalmaktadır.

Yüksek ateşli hastalıklar bize A sisteminin +2 ila +3°C ısınmasının, B sisteminin -2 ila -3°C soğumasına yol açtığını gösteriyor! Yani baş bölgesinde (sistem A) terleme oluşurken, vücudun alt kısmında (sistem B) vücut donarak eklem ağrılarına neden olur. Negatif iyonların azalması nedeniyle iç mekandaki kötü hava kalitesi artmaya devam ederse viral enfeksiyonların artması nedeniyle doğal bağışıklık sistemi zayıflayabilir.
Vücut düzenlemesi genellikle Dünya'nın kapsayıcı Sistem A ve Sistem B'sine bağlıdır. Hava ve sudaki negatif iyonlar nedeniyle vücudun düzenlemesi güçlü bir şekilde etkilenir.

Baş ağrısı küresel bir sorundur!
Küresel baş ağrısı yaygınlığına ilişkin yeni bir inceleme, dünya çapında %52 migren veya baş ağrılarından etkilendiğini göstermektedir. Her gün yaklaşık %20 etkileniyor!

Bize göre baş ağrıları "Soğuk Eller & Soğuk Ayaklar" sendromu ile ilgilidir.
Vücudun alt kısmı (B) SOĞUMAYA başlar, üst kısmı (A) ise gittikce ISINIR.
Stacks Image 2195
Stacks Image 2197
Küresel ısınma nedeniyle sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve fırtına gibi aşırı hava olayları giderek cogalaşacak. Bunun birçok insanın gıda güvenliği ve içme suyun kalitesi ile ilgili doğrudan olumsuz etkisi olabilir.
Tarım ilaçlarının kullanımı nedeniyle verimli toprak arazileri taş gibi sertleşerek kullanılamaz hale geliyor. Pestisitlerle yapılan yoğun tarım, küresel ısınma ve hepsinden önemlisi seller toprağı tüketmiştir.

Beton kadar sert ve çatlak topraklar çok fazla su emer çünkü şekilde görüldüğü gibi pestisitler nedeniyle toprak artık sıkışamaz. Sonuç: su çok hızlı bir şekilde aktarılır. Sonuç; Zeminin soğuması (Sistem B) ve çatlaklar depremlere neden olabilir.
Isı meyvede/sebzede sadece doku sıcaklığının değil aynı zamanda terlemenin yani nefes almanın da artmasına neden olur. Artan nefes alma nedeniyle nem dokudan normalden çok daha hızlı buharlaşır. Bu da zemini yeraltı suyundan mahrum bırakır. Sonuç: Toprak soğur ve bu da proteinlerin ve enzimlerin topaklaşmasına veya tahrip olmasına ve bunun sonucunda köklerde doku bozulmasına (kurumaya), yaprak ve meyvelerde (çürümeye) yol açar.
Stacks Image 2129
Pestisit kullanımı nedeniyle yalnızca içme suyunun kalitesi zarar görmekle kalmıyor, aynı zamanda seller petrol ve benzin gibi kirletici maddeleri de su yollarına sürükliyor. Bu nedenle uzun vadeli çevresel zarar henüz öngörülememektedir.

Küresel ısınma rüzgarların artışına neden olduğundan, topraktaki çatlama zemindeki soğumayı ve permafrost artışını etkiler ve böylece toprak donlarına ve daha sonra soğuk buzul çağlarına yol açar.
Stacks Image 2193

Canlı organizmaların tüm biyolojik süreçleri, Dünyanın Doğal Zekasının Sistem A ve Sistem B ile eşzamanlı olarak koordine edilmektedir. Soğuk El ve Soğuk Ayaklar insan rahatsızlıklarının ilk belirtileri ve başlangıcıdır. Bu nedenle hayvanlar ve bitkiler arasındaki türlerin yok oluşu artıyor.

Canlı organizmaların tüm biyolojik süreçleri, Dünyanın Doğal Zekasının Sistem A ve Sistemi B ile eşzamanlı olarak koordine edilmektedir. Tüm canlılarla yer titreşim frekansları aracılığıyla senkronize olur. Dünya üzerindeki tüm yaşam, dünya frekansı titreşimi nedeniyle var olur. Bir vücut artık bu frekansla rezonansta olmadığında, vücut sıcaklıkları 37°C'de optimal olarak düzenlenemez, bu nedenle beyin (A sistemi) aşırı ısınmaya başlar ve vücut (B sistemi) soğumaya başlar. (Newton'un Üçüncü Yasası; Kuvvetlerin ikiliği!) Bu durum "Soğuk Eller ve Soğuk Ayaklar" sendromuna yol açabilir ve grip enfeksiyonları ve eklem ağrıları daha sık ortaya çıkabilir. Bu bozukluk nedeniyle kişinin Doğal Zekası (EQ) olumsuz etkilenir ve gerileyebilir.


Negatif iyonların sayısı bir biyolojik sistemde ISIYI belirler!

AÇIP BAKIN

Stacks Image 2145

Negatif İyon çoğaldığında bir vücutta ISI yükselir!
Bireyler kolektif BİZ zekasını sürekli olarak etkinleştirebilirler.
Negatif İyon azaldığında bir vücutta ISI düşer!

Bireyler sürekli kişi ile ilgili BEN merkezli zekayı harekete geçirirler.


Bu nedenle, optimum tüm vücut ısısı düzenlemesi için Sistem A ve Sistem B'yi doğal destekleyen EQ Önlem personal seti sunuyoruz.


PDF DOSYASINI
kİtap gİbİ OKUYABİLİRSİNİZ
Stacks Image 2341
Stacks Image 2344
Stacks Image 2348
Stacks Image 2351
Stacks Image 2375
Stacks Image 2378
Stacks Image 2384
Stacks Image 2387

Stacks Image 2119
WhatsApp
EQ-Önlem Seti

EQ-Önlem Seti
Mineral frekansı ile iyonize edilmiş granüller, sakaruma (şeker), 10-9 oranında inceltilmiş farklı kombinasyonlarda minerallerin ilave edilmesiyle üretilmiştir ve bu granüller ilaç olarak kabul edilmez. Kimyasal analiz her zaman %99,6 şeker gösterecektir. Bu nedenle, gıda standartlarına tabidirler.

Sitemizde sunulan hiç bir hizmet bir terapi değildir ve bir doktor ve sağlık personeli vasıtasıyla yapılacak teşhis veya tedavinin yerini almaz. Sunulan hizmetlerin hiç birisi tıbbi, psikiyatrik veya psikolojik bir tedavi değildir. Sunulan hizmetler çerçevesinde herhangi bir teşhis konulmamakta ve iyileşme vaadi verilmemektedir.

© 2023 CHAAVA.COM | All rights reserved.