Küresel ısınmayla birlikte tüm canlıların doğal zekasının zayıfladığını, yani doğal bağışıklık Sistemi A & B'nin vücut ISI bozuklukları nedeniyle zayıfladığını keşfettik. Bu sendroma "SOĞUK ELLER VE SOĞUK AYAKLAR" diyoruz.

Mr. CHAAVA (Founder - Science of Body Heat & EQ Matching Life Method)
Dünyanın, tüm canlıların ısısını düzenleyen kendine ait bir Doğal Zeka sistemi vardır.


Yüzey suyu sıcaklığı güneş tarafından ısıtıldığında buharlaşma başlar. Bu, bulut oluşumu için negatif iyonların atmosfere salındığı anlamına gelir. Dünya yüzeyinde ve habitatında (Sistem A) ısınma bu ilk adımla başlar.
Bulutlardaki negatif ve pozitif iyonların yoğunlaşması yıldırım ve yağışa neden olur. Yani su damlacıkları hava hareketi nedeniyle daha büyük damlalar halinde birleşip yeterince ağırlaştığında yağmur olarak yeryüzüne geri düşerler.
Su, Alpler'den, tepelerden ve vadilerden geçerek denize geri döner. Suyun mineralizasyonu büyük ölçüde, Sistem A alanı içindeki dünyanın habitat yüzeyindeki sıcak ve soğuk sıcaklıkların yönlendirdiği bu optimal hıza bağlıdır.
Milyonlarca yıllık evrim boyunca Dünya, çoğu canlının kalıcı olarak 37°C'lik optimal vücut sıcaklığını koruyabilmesi için bir ısı yönetim sistemi geliştirmiştir. Bu, yalnızca gerektiği kadar güneş ışığının geçmesine izin veren bir atmosfer yarattı. Dünya yüzeyinin altında, yani, derin su ve toprakta soğukluk Sistem B, dolayısıyla Dünya'nın çekirdeği tarafından koordine edilir. Dolayısıyla Sistem A ve Sistem B paralel ve senkronize olarak çalışarak karada ve suda her türlü canlı için ideal sıcaklıkları sağlar.

Bu nedenle küresel ısınmanın Sistem A ve Sistem B üzerinde doğrudan etkisi vardır. Rahatsızlıklar yaratır ve tüm canlıların doğal bağışıklığını (Biyolojik*Resilience) ve Doğal Zekasını (EQ) zayıflatabilir.

*Resilience= Biolojik sistemlerin bozulmaya veya hasara direnerek ve hızlı bir şekilde kendilerini yeniliyerek tepki verme kapasitesidir. Yani kaos temelli bir düzende, karşılıklı ISI farklılıklarına uyum sağlayabilmek.


Co2 emisyonları azalmak yerine sürekli artıyor. Plastik ve metal alaşımlarının üretimi için fosillerin, atıkların ve hammaddelerin yakılması sürekli artmaktadır. Her ülkede ekonominin yıllık büyümesi ekolojiden kopuktur. Ve bunun nasıl dengeleneceği konusunda da görünürde bir çözüm yoktur.

8 milyar nüfusumuzla şu anda dünyanın üç katı kadar kaynak kullanıyoruz! Maalesef geri dönüşü olmayan noktayı geçtik. Negatif iyonların oranı azaldıkça solunacak havanın kalitesi de sürekli olarak azalmaktadır! Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde her türlü hastalık artabilir.
Dünyanın Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'daki yağmur ormanları şu anda sistematik ve kapsamlı bir şekilde yok ediliyor. Arazinin tamamının kesilmesi, devasa büyükbaş hayvan çiftliklerinin genişletilmesi ve soya, mısır, şeker kamışı ve palmiye yağı ağaçlarından oluşan monokültürlerin büyük ölçekli ekimi için kullanılıyor.

İklim değişikliği nedeniyle, eğer uzun süre yağmur yağmazsa ve çok rüzgar olursa, daha fazla kuraklık yaşanacak! Demektir, Güneş olmasa bile orman toprağı kurur ve çoğu orman yangını da aslında bunun yüzünden başlar. Negatif iyonların azalması nedeniyle iç mekandaki kötü hava kalitesi artmaya devam ederse viral insanlarda enfeksiyonların artması ve doğal bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Böylece doğal bağışıklık zayıfladığında herhangi bir virüs insanlarda enfeksiyona neden olabilir
Kapalı yaşam ve çalışma alanlarında elektrikli cihazlar ve bilgisayarlar nedeniyle negatif iyonların oranı sürekli azalmaktadır.

Yüksek ateşli hastalıklar bize A sisteminin +2 ila +3°C ısınmasının, B sisteminin -2 ila -3°C soğumasına yol açtığını gösteriyor! Yani baş bölgesinde (sistem A) terleme oluşurken, vücudun alt kısmında (sistem B) vücut donarak eklem ağrılarına neden olur. Negatif iyonların azalması nedeniyle iç mekandaki kötü hava kalitesi artmaya devam ederse viral enfeksiyonların artması nedeniyle doğal bağışıklık sistemi zayıflayabilir.
Vücut düzenlemesi genellikle Dünya'nın kapsayıcı Sistem A ve Sistem B'sine bağlıdır. Hava ve sudaki negatif iyonlar nedeniyle vücudun düzenlemesi güçlü bir şekilde etkilenir.

Ayrıca sıcaklık ve güneş ışığının yüksek olduğu durumlarda serbest radikaller çoğalır. Serbest radikaller oksijen içeren organik bileşiklerdir. Eşlenmemiş elektronlara sahip bu oksijen bileşikleri, başka bir atom veya molekülden elektron çalmaya çalışır. Bunlarla reaksiyona girerler ve yeni radikaller oluştururlar; bu radikaller de diğer maddelerden elektronlar çalar ve zincirleme bir reaksiyonla radikaller biyolojik vücutta sürekli olarak çoğalır. Bu zincirleme reaksiyon sonucunda A Sistemini ısıtan ve B Sistemini soğutan oksidatif stres meydana gelir.
Küresel ısınma nedeniyle sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve fırtına gibi aşırı hava olayları giderek cogalaşacak. Bunun birçok insanın gıda güvenliği ve içme suyun kalitesi ile ilgili doğrudan olumsuz etkisi olabilir.
Tarım ilaçlarının kullanımı nedeniyle verimli toprak arazileri taş gibi sertleşerek kullanılamaz hale geliyor. Pestisitlerle yapılan yoğun tarım, küresel ısınma ve hepsinden önemlisi seller toprağı tüketmiştir.

Beton kadar sert ve çatlak topraklar çok fazla su emer çünkü şekilde görüldüğü gibi pestisitler nedeniyle toprak artık sıkışamaz. Sonuç: su çok hızlı bir şekilde aktarılır. Sonuç; Zeminin soğuması (Sistem B) ve çatlaklar depremlere neden olabilir.

Küresel ısınma rüzgarların artışına neden olduğundan, topraktaki çatlama zemindeki soğumayı ve permafrost artışını etkiler ve böylece toprak donlarına ve daha sonra soğuk buzul çağlarına yol açar.
Isı meyvede/sebzede sadece doku sıcaklığının değil aynı zamanda terlemenin yani nefes almanın da artmasına neden olur. Artan nefes alma nedeniyle nem dokudan normalden çok daha hızlı buharlaşır. Bu da zemini yeraltı suyundan mahrum bırakır. Sonuç: Toprak soğur ve bu da proteinlerin ve enzimlerin topaklaşmasına veya tahrip olmasına ve bunun sonucunda köklerde doku bozulmasına (kurumaya), yaprak ve meyvelerde (çürümeye) yol açar.
Stacks Image 2129
Pestisit kullanımı nedeniyle yalnızca içme suyunun kalitesi zarar görmekle kalmıyor, aynı zamanda seller petrol ve benzin gibi kirletici maddeleri de su yollarına sürükledi. Bu nedenle uzun vadeli çevresel zarar henüz öngörülememektedir.

Doğadaki su, tüm canlılar için en uygun vücut sıcaklığı düzenlemesini desteklemek üzere Sistem A ve Sistem B döngüsünde hareket eder.

Normalde yağmurun ardından temiz, mineralli ve enerji dolu kaynak suyu vadiye akar. Nehir damarlarından her yerden daha fazla su gelir ve bir geniş nehir oluşturur. Suyun büyük bir kısmı toprağa sızar. Bu yüzden topraktaki tüm canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar faydalanır. Su daha derine sızdığında, yeraltı suyunu zenginleştirir. Kaynak suyu olarak su, yerden ayrılarak denizde toplanır ve daha sonra tekrar buharlaşarak yağmur bulutlarını oluşturur.

Canlı organizmaların tüm biyolojik süreçleri, Dünyanın Doğal Zekasının Sistem A ve Sistem B ile eşzamanlı olarak koordine edilmektedir. Soğuk El ve Soğuk Ayaklar insan rahatsızlıklarının ilk belirtileri ve başlangıcıdır. Bu nedenle hayvanlar ve bitkiler arasındaki türlerin yok oluşu artıyor.Stacks Image 2097Canlı organizmaların tüm biyolojik süreçleri, Dünyanın Doğal Zekasının Sistem A ve Sistemi B ile eşzamanlı olarak koordine edilmektedir. Tüm canlılarla yer titreşim frekansları aracılığıyla senkronize olur. Dünya üzerindeki tüm yaşam, dünya frekansı titreşimi nedeniyle var olur. Bir vücut artık bu frekansla rezonansta olmadığında, vücut sıcaklıkları 37°C'de optimal olarak düzenlenemez, bu nedenle beyin (A sistemi) aşırı ısınmaya başlar ve vücut (B sistemi) soğumaya başlar. (Newton'un Üçüncü Yasası; Kuvvetlerin ikiliği!) Bu durum "Soğuk Eller ve Soğuk Ayaklar" sendromuna yol açabilir ve grip enfeksiyonları ve eklem ağrıları daha sık ortaya çıkabilir. Bu bozukluk nedeniyle kişinin Duygusal Zekası (EQ) olumsuz etkilenir ve gerileyebilir.


Bu nedenle, optimum vücut ısısı düzenlemesi için Sistem A ve Sistem B'yi doğal destekleyen EQ Önlem personal seti sunuyoruz.Stacks Image 1702Stacks Image 1868Stacks Image 2119
EQ-Önlem Seti

EQ-Önlem Seti
Mineral frekansı ile iyonize edilmiş granüller, sakaruma (şeker), 10-9 oranında inceltilmiş farklı kombinasyonlarda minerallerin ilave edilmesiyle üretilmiştir ve bu granüller ilaç olarak kabul edilmez. Kimyasal analiz her zaman %99,6 şeker gösterecektir. Bu nedenle, gıda standartlarına tabidirler.

Sitemizde sunulan hiç bir hizmet bir terapi değildir ve bir doktor ve sağlık personeli vasıtasıyla yapılacak teşhis veya tedavinin yerini almaz. Sunulan hizmetlerin hiç birisi tıbbi, psikiyatrik veya psikolojik bir tedavi değildir. Sunulan hizmetler çerçevesinde herhangi bir teşhis konulmamakta ve iyileşme vaadi verilmemektedir.

© 2023 CHAAVA.COM | All rights reserved.